หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010841466180
 
 


 
 
 
 
           
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน แห่ง
  หอกระจายข่าว จำนวน ๑๙ แห่ง
  อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน แห่ง
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลบ้านกลางมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
 
     
  ธนาคาร จำนวน แห่ง
  ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
  โรงสี จำนวน แห่ง
 
 
 
 
พื้นที่ของตำบลบ้านกลางมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเชิงเขา
 
     
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่น
      จำนวน ๒๗๐ คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น
      จำนวน ๒๑๐ คน