ประมวลผลการสำรวจ
 
ตั้งแต่               ถึง   
 
  ในรูปแบบ    
 
  1      ดู หรือ พิมพ์ แบบสอบถาม
 
  2    ใช้วิเคราะห์ ประสิทธิภาพทั้งองค์กร
 
  3    ใช้วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ แยกตาม "บริการ"
       
         
  หมายเหตุ มีการสำรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564