หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 
   
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
   
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
   
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน เพื่องานบริการประชาชน
   
การส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร