หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010841466180
 
๐๕๖-๙๑๐-๐๕๙
 


 
 
 
   
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางน้ำ
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
   
การพัฒนาระบบจราจร ขยายเขตไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
 
   
ส่งเสริมด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ระดับประถมวัย ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
   
งานส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี และนันทนาการ
   
งานรักษาคนป่วย ช่วยเหลือคนป่วย ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
   
งานด้านสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลที่ทั่วถึง
 
 
 
   
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างงาน สร้างรายได้
   
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร