หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 


นายนฤพัฒน์ มาลา
ปลัด อบต. บ้านกลาง
 
สำนักปลัด
 


นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัด อบต.บ้านกลาง


นางจันทร์จิรา นูเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าสิบเอกวรปรัชญา โสมา
บุคลากร


นางดวงกมล ยานะน้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้่วไป


จ่าเอกอภิชัย เขียวนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


ว่าง ดำเนินการสรรหาบุคลากร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวแอนนี่ ชายศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ