หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010841466180
 
 


 
 
 


จ่าสิบตรี ราเชนทร์ บุญกำพร้า
ปลัด อบต. บ้านกลาง
โทร : 0818887358


นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
 
สำนักปลัด
 


นางจันทร์จิรา นูเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าสิบเอกวรปรัชญา โสมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางดวงกมล ยานะน้อง
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอกอภิชัย เขียวนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางสิริธัญ กองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอินทรา เนียบถนอม
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวแอนนี่ ชายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ