หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง


นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
โทร : 0845760349
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทร์จิรา นูเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0858736635


นางสาวกัญญาภัค อ่อนโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896737684


นายเจริญ จันมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860826529


นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0845760349


นางรัตนาภรณ์ เกษามูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0839831424


นางสาวพรชิตา กองกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0899294471