หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องทิ่น ปี 61 - 65 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนา-61-65-ผ-03-บัญชีครุภัณฑ์-รับตรวจ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนา-61-65-ผ-02.1-โครงการเกินศักยภาพ-รับตรวจ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนา-61-65-ผ-02.1-โครงการเกินศักยภาพ-รับตรวจ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนา-61-65-ผ.01บัญชีสรุปโครงการ-รับตรวจ-2 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี่ 2561-2565 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
แผนพัฒนาสามปี 2560-2563 [ 15 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ค. 2554