หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010841466180
 
 


 
 
 

 
กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จ่าสิบตรี ราเชนทร์ บุญกำพร้า ปลัด อบต.บ้านกลาง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ ตนเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออก ถึงความจงรัก
ภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติราชการ
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 15.36 น. โดย คุณ กิตติชัย ขวัญต่อ

ผู้เข้าชม 117 ท่าน