หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 


นายบุญจันทร์ โภคาพานิชย์
ประธานสภา อบต.บ้านกลาง
 


นายเทียนไช วันเพ็ง
รองประธานสภา อบต.บ้านกลาง


นายนฤพัฒน์ มาลา
เลขานุการสภา อบต.บ้านกลาง
 
 


นายประดิษฐ อินทรปาน
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑


นายบุญหนา เปรมพง
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๑


นายจด อินทรปาน
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๒


นายสงการณ์ เหมมั่น
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๒


นายอดุลย์ ช้างเขียว
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๓


นางสำเนียง ดาบุตร
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๓


นายสมพงษ์ มีนนท์
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๔


นายสมัคร สุขะดี
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๔


นางสาวพัชรา ตรีสอน
สมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง หมู่ที่ ๕