หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม คือ ป้ายไวนิล ตามโครงการตำบลสะอาดจากการคัดแยกขยะ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการตำบลสะอาดจากการคัดแยกขยะ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ตามโครงการตำบลสะอาดจากการคัดแยกขยะ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ฺ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น คือ ไฟสามเหลี่ยมจราจร เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]จ้างทำการประเมินเรื่องคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ WAY OF LIFE สร้างความสุขในแบบวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 12