หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อนำไปใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อนำไปใช้สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๖๒๗๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (หลังที่ ๒) ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ภายในตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 12