หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง ของ อบต.บ้านกลาง ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน บว ๕๙๔ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๓๕๐๖ เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ คือ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายยุทธ แก้วโพธิ์ บ้านเมตตา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักไปทุ่งนา บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักไปทุ่งนา บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายยุทธ แก้วโพธิ์ บ้านเมตตา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32