หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อแอสฟัสต์ติกผสมเสร็จ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางภายในตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งขามฝาด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพุ - โคกขมิ้น บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 21 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26