หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างต่ออายุสัญญาการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุ ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหม่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.บ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6