หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุวรรณ กองเผือก บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายห้อย แก้วเพียร บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]



ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ เก้าอี้นั่งคอยเฟลมโพลี่ จำนวน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]



จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]



จ้างโครงการก่อสร้างหอถังพักน้ำประปาพร้อมถังบรรจุน้ำประปาและระบบควบคุมฯ บ้านป่าบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]



จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมตตา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]



จ้างโครงการขุดลอกคลองสายวังครก - หนองหญ้าไซ (เส้นบน) จุดข้างที่นานายสิงห์ ใสโต บ้านสักงอยน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]



จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางคำปาน บางทับ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76