หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ คือ กล้องสำรวจแบบประมวลผล เพื่อใช้ในกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำพุสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. โดยใช้ลูกรัง สายข้างบ้านนางพิษณุ สิมมา บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางพิษณุ สิมมา พร้อมวางท่อระบายน้ำเหมืองกลาง บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42