หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สายข้างบ้านนายสาคร กระหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดหน้าวัดโนนหัวพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สายข้างบ้านนายสาคร กระหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ๕๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15