หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสักงอยน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายระพิณ ปิ่นปั่น บ้านร่องกะถิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดินดำ - ห้วยสวิงกลาง (เชื่อมถนนไร้ฝุ่น) บ้านน้ำเลน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำหลุม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดพชรบูรณ์ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 25 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36