หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านห้วยด่านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเมตตา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยด่านเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ๕๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชาคม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำ, ปรับปรุงข้อบัญญัติฯ, จัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA TK ๔๑๐๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13