หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 
 
 
  ที่ทำการ เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านกลาง
    อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๖๙๑-๐๐๕๙
  โทรสาร ๐-๕๖๙๑-๐๐๕๙ ต่อ ๑๐๘
  Website : www.ban-klang.go.th