องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2556  

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์  (ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์)เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
  ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  ๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ       จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2556 เวลา 15.26 น. โดย คุณ กิตติชัย ขวัญต่อ

ผู้เข้าชม 829 ท่าน